Hromosvody

Hromosvod je velice důležitou součástí vašeho domu, avšak nepovinnou. V případě že do vašeho domu uhodí blesk a nejste chráněni hromosvodovou soustavou Přijdete nejen o všecky elektrické spotřebiče ale i o celý dům protože je statisticky dokázáno že dům bez hromosvodu po úderu bleskem začne ihnet hořet. Hromosvod z 90 procent ochrání i vaše spotřebiče v domě zapojené do elektrické sítě. Nelze však zaručit stoprocentní ochranu elektrických spotřebičů, protože hromosvod svede elektrický náboj do země a proto ochrání váš dům, ale jsou případy kdy náboj byl tak silný že přes zem se dostane zpětně do elektrické sítě a muže dojít k poškození elektrických spotřebičů ale dům zůstane v pořádku.  Proto ať se každý rozhodně zda chce chránit svůj dům před úderem Blesku.

 

 

Hromosvod provádím převážně z FeZn materiálu a celá soustava na menší rodinný dům včetně revizní zprávy vychází od 13 000kč. Dále provádíme hromosvody z materiálu AlMgSI (hliník) a Cu (měď).